Uddannelse for 250 virksomheder

KOMP-AD projektet gennemfører uddannelse af 250 mindre - & mellemstore virksomheder på landsplan indenfor automatisering og digitalisering.

Følg virksomhedens udvikling her på siden og lad dig inspirere. En lang række erhvervsskoler virker som tovholdere i forhold til at medvirke til at skabe øget vækst i virksomhederne gennem den fornødne kompetenceudvikling.

Nyhedsbrev

Video

Nyheder

19.07.2015

Vækst gennem automatisering & digitalisering

Erhvervsskolerne i vigtig tovholderrolle

KOMPAD-projektet har til opgave at udvikle nye forståelser, metoder og redskaber til vækst gennem videns- og kompetenceudvikling hos SMV´erne. Erfaringerne spredes løbende i projektperioden, så alle partnere kan udnytte de udviklede værktøjer og gensidigt inspirere hinanden med særligt fokus på solernes rolle som bindeled til SMV´erne mulighed for at arbejde kontinuerligt med kompetenceudvikling.